--> <$BlogRSDUrl$>

فانوس

يک وبلاگ گروهی در عرصه‌ی سياست، اجتماع و فرهنگ

پيوند به مطالب ديگران

 

وبلاگ‌ها

 

Saturday, December 27, 2003


زلزله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احسان حقيقت جو

در مهتابي خانه خواهرم دو فاخته لانه شان را در جاي بسيار نامتعادلي مي ساختند، لانه پس از چندي فرو مي افتاد و تخم هاي فاخته هاي بيچاره مي شكست ولي باز آنها در همانجا خانه ديگري مي ساختند و از نو تخم مي‏گذاشتند. فاخته هاي بيچاره شعور پيش بيني و استفاده از تجربه را نداشتند.

ما مي دانيم كه ايران زلزله خيز است. هنوز بويين زهرا را فراموش نكرده ايم. هنوز طبس از خاطره ها نرفته است. رودبار را كه با چشمانمان ديده ايم. زمين سرزمين ما هر از چندي مي لرزد، پر توش و پر توان و ما زمين سرزمينمان را مي شناسيم. اكنون بم لرزيد. اما زمين ما از لرزيدن نمي افتد و ما اينرا خوب مي دانيم. گسل هايي كه تا كنون نلرزيده اند. با انرژي قوي تري خواهند لرزيد. چرا مي‏گويند زلزله را نمي شود پيش بيني كرد؟! خيلي هم خوب مي شود پيش بيني كرد. آيا اينطور نيست كه در ايران در فاصله هاي زماني كوتاهتر از 20 سال زلزله هاي بزرگ مي آيد! آيا اين پيش بيني براي اقدام هاي عملي كافي نيست؟

ما يك كشور عقب افتاده و در حال توسعه هستيم. درامدمان پايين است. كارهاي زيادي هم هست كه بايد انجام بدهيم. نمي توانيم پول هايمان را هدر بدهيم. بايد ثروت كشور را با دقت نظر فراوان و يك اولويت دهي استراتژيك هزينه كنيم. آيا در استراتژي ما مسائل انساني و جاني رتبه بالايي از اهميت ندارند؟ ما كه خود را مردمان نوع دوست مي دانيم و همه در سراسر دنيا براي هموطنانمان ابراز هم دردي مي كنيم. اگر اين ها واقعي است پس اولويت مسائل انساني و جاني براي ما بايد از هر چيز بالاتر باشد. دريغ كه شما مي دانيد، من هم مي دانم كه اين كشور چه پول هاي عظيمي بر سر سياست هاي احمقانه و تنگ نظري هايش پرداخت كرده و سبيل روسيه و چين و فرانسه و سوريه و ... را چرب كرده تااندك زماني بتواند با تظاهر به اصول گرايي، نظامش را حفظ كند و در اين راه از اصول هم گذشته است ولي در چنين حادثه پيش بيني پذيري فلج مي شود.

شايد ناممكن باشد اگر بخواهيم تمام خانه ها در تمام شهرستانها را از نو بسازيم ولي اگر از هم اكنون هرچه خانه ساخته مي شود، بر طبق اصول و با پيش بيني بالاي 7 ريشتر زلزله ساخته شود، 30 سال الي 50 سال ديگر تمام خانه هاي ايران مقاوم شده، با لرزيدن زمين مي لرزند و تنها صداي لبخند كودكانمان از آنها بر خواهد ساخت. قطعا اين كار براي كشور هزينه مي تراشد ولي مگر اولويت ما صرف چنين هزينه هايي نيست.

شايد ناممكن باشد اگر بخواهيم تمام خانه ها را از نو بسازيم ولي تقويت كردن سازه بيمارستان ها و يا ساخت مجدد بيمارستانهاي قديمي اگرچه دشوار است، اما ناممكن نيست. در نظر گرفتن فضاي هاي اضطراري بزرگ در هر شهر براي برپايي بيمارستان صحرايي، ناممكن نيست. آموزش مردم از طريق رسانه ها و مدارس و شورا ها و .. ناممكن نيست. در نظر گرفتن سيستم هاي هشدار دهنده در شهر ها و آشنا كردن مردم با عملكرد انها و حتي استفاده نمايشي از آنها ناممكن نيست. خريد تجهيزات و ابر رايانه هاي پيش گو از كشوري مانند ژاپن و هزينه كردن براي دست يابي به اين تكنولوژي در ايران، ناممكن نيست.

اتفاقي بزرگ رويداده است. اتفاقي كه هم انساني است، هم سياسي است، هم اقتصادي است، هم علمي است. نبايد از هيچ كدام از وجوه اين حادثه غافل شويم. نبايد آنرا فراموش كنيم. بر ويرانه هاي بم باز خانه ها ساخته مي شوند و مردمان زندگي را از سر خواهند گرفت. نگاه فاخته اكنون بر اين ويرانه هاست كه بناهاي سست از آنها سربرمي‏آورد يا بناهاي محكم و سرفراز!

 
| Permalink |

وبلاگ گروهى فانوس

دربــاره فانـــوس و فانوســيان

آیینه فانوس (رها از فیلتر)

آخرين مطالب فانوس

 

سايت هاي خبري

 

سايت هاى شخصى

 

آرشيو

تماس با ما

- هر گونه برداشت مطلب و يا نقل‌ قول از نوشته‌هاى فانوس در سايت‌ها يا وبلاگ‌هاى ديگر با ذکر مأخذ و حتى المقدور دادن لينک به مطلب مجاز خواهد بود.

- ديدگاه‌هاى فکرى نويسندگان محترم فانوس لزوماً منعکس کننده آرا گردانندگان وبلاگ گروهى فانوس نيست.

- با ارسال مقالات و نيز مشارکت در تبادل نظرها و بحث ها به پربار شدن محتواى وبلاگ خود «فانوس» يارى رسانيد. فانوس متعلق به همه علاقمندان آينده ايران است.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

NOQTE

بازگشت به صفحه اصلى