--> <$BlogRSDUrl$>

فانوس

يک وبلاگ گروهی در عرصه‌ی سياست، اجتماع و فرهنگ

پيوند به مطالب ديگران

 

وبلاگ‌ها

 

Saturday, January 24, 2004زبان خاموش صندوق راى، حباب دوم خرداد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امير ناقد

در گير و دار چالش ها همواره پرسش هايى اساسى و قديمى سرباز مى کند. يکى از اينها که هميشه مى شود به آن پرداخت و هميشه هم به دليل حساسيت اوضاع (‌ کدام حساسيت؟ صد سال است که ميگوييم حساسيت اوضاع و هنوز هم داريم از جيب ميخوريم و عقب عقب مى رويم ! ) و مهمتر بودن موضوعات روز سياسى چون خيلى از مسائل مهم به بوته فراموشى سپرده ميشود، همين است : زبان خاموش صندوق ها
مساله اين است که با جامعه غير مدنى ژله اى ( به تعبير جلايى پور )‌ که داريم، نهادها و سازمان هاى دموکراتيک غيردولتى شکل ناگرفته ، دموکراسى از پايين يا ريز دموکراسى ضعيف، شرايطى که ميبينيم و همگان بهتر دانند . هيچگاه نبايد از صندوق راى انتظار معجزه داشت . يعنى نبايد انتظار داشت که صندوق راى بعد از انتخابات استراتژى بدهد، بستر سازى کند، ميکرودموکراسى را جلو ببرد ، در عين حال يک تفسير واحد و يک ايدئولوژى به دست دهد. از صندوق فقط ميشود نتايج را در آورد ، و برنده بازى را مشخص کرد ، همين! حال اينکه برنده بازى چکار خواهد کرد و بازندگان چگونه خود را بازسازى خواهند کرد ،بحث ديگرى است . البته در کشور ما که هيچ سازماندهى درست حسابى مدنى در هيچ زمينه اى ندارد ، مى پذيرم که خود انتخابات و شور و حال ناشى از آن اگر درست به کار گرفته شود ميتواند تا حدودى در ايجاد تشکل ها و نهادهاى مدنى چون کاتاليزور عمل کند . اما انتظار ما بيش از اينها است :
اينجاست که ذهنيت ايدئولوژى زده ايرانى به کار مى افتد . يکى ميخواهد مشت محکم بزند . ديگرى ميخواهد انقلاب منحرف شده را به روز اول خود برگرداند . يکى ميخواهد استبداد دينى را به بند بکشد. ديگرى ميخواهد بساط حکومت دينى را با معجزه صندوق از جا بر کند. تفسيرها و راه حل ها هم ايدئولوژيک است : يکى ميگويد تحريم ، ديگرى ميگويد راى سفيد ، سومى ميگويد حضور و راى دادن به اصلاح طلبان بى بخار تاييد شده ، چهارمى ميگويد راى به کارگزاران به عنوان حاملان مدرنيسم مورد اعتماد نظام ، پنجمى ميگويد راى به خود راست سنتى براى به دست گرفتن و قبضه کردن تمام قدرت و پاسخگو کردن استبداد. همه اينها هست و هر کدام حظى از حقيقت به همراه دارند. ليکن حرف اين است که تفسير ها هم متفاوت هستند . مثلا راى سفيد را در نظر بگيريد ، چه کسى ميتواند تضمين کند که آقاى خامنه اى از راى سفيد به نفع خود استفاده نکند؟ مثلا يکى از فرمايش هاى احتمالى ايشان اين خواهد بود :‌« ديديد عزيزان من ! انقدر اين نيرو هاى درون نظام با هم رقابت هاى بى معنى سياسى کردند که مردم که به اصل نظام وفادارند را از خود رنجاندند . امروز دعوا و رقابت بايد بر سر خدمتگذارى باشد » !

توجه کنيد که بنده هيچ حکمى صادر نميکنم ، فقط عرض بنده اين است که از صندوق به اندازه يک صندوق انتظار داشته باشيد. منتظر بحران مشروعيت يا بدست آوردن مشروعيت ، سر جاى خود نشستن يا ننشستن استبداد دينى نباشيد. راه دشوار سکولاريسم در غرب آسان بدست نيامده . ما بايد فکرى به حال هزينه هاى کم بکنيم ، نه به کمى راى دادن يا ندادن نه به زيادى نابودى دين و حوزه و روحانيت . از هزينه کم انتخاباتى اندازه خودش توقع معجزه داشته باشيد. صندوق هاى راى خاموشند. ديديم و گويا نميخواهيم باور کنيم که دوم خرداد يک حبابى بيشتر نبود. باد شد و ترکيد . بيهوده شلوغ کرديم و درسى هم از آن نگرفتيم. درسى اگر هست به نظرم همين نکته است که باز از آن غافل هستيم . مجددا در اين مورد خواهم نوشت.

 
| Permalink |

وبلاگ گروهى فانوس

دربــاره فانـــوس و فانوســيان

آیینه فانوس (رها از فیلتر)

آخرين مطالب فانوس

 

سايت هاي خبري

 

سايت هاى شخصى

 

آرشيو

تماس با ما

- هر گونه برداشت مطلب و يا نقل‌ قول از نوشته‌هاى فانوس در سايت‌ها يا وبلاگ‌هاى ديگر با ذکر مأخذ و حتى المقدور دادن لينک به مطلب مجاز خواهد بود.

- ديدگاه‌هاى فکرى نويسندگان محترم فانوس لزوماً منعکس کننده آرا گردانندگان وبلاگ گروهى فانوس نيست.

- با ارسال مقالات و نيز مشارکت در تبادل نظرها و بحث ها به پربار شدن محتواى وبلاگ خود «فانوس» يارى رسانيد. فانوس متعلق به همه علاقمندان آينده ايران است.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

NOQTE

بازگشت به صفحه اصلى