--> <$BlogRSDUrl$>

فانوس

يک وبلاگ گروهی در عرصه‌ی سياست، اجتماع و فرهنگ

پيوند به مطالب ديگران

 

وبلاگ‌ها

 

Wednesday, January 21, 2004خيال راحت!
ـــــــــــــــــــــ
پ.صائبى

خوشبختانه يا متاسفانه رييس جمهور ايالات متحده در نطق سالانه State of the union address خود آب پاکى را روى دست تمام مشتاقان و شيفتگان خاندان بوش ريخت. معمولا سخنرانى مهمى چون نطق ساليانه در کنگره آمريکا بايد به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد و بايد منتظر تحليل هاى صاحبنظران ماند . البته با همين عقل سياسى ناقص ميشود چيز هايى حدس زد :

از قسمتهاى تبليغاتى و انتخاباتى که با خوددارى دموکرات ها در تشويق بوش همراه ميشد ( و انصافا وعده وعيد هاى بوش آدم را ياد مسوولين نظام خودمان به ويژه هاشمى و نطق هاى ايشان در محروميت زدايى ، محو فقر ، سازندگى و شکوفايى اقتصادى(!) ميانداخت. ) بخواهيم عبور کنيم و قسمت هايى هم که مربوط به جنگ با تروريسم و توجيه خوب بودن دنيا بدون مستر صدام حسين (‌با لهجه بوش sedaam husein ! )بود در نظر نگيريم ، چيز دندانگيرى براى ما ايرانيان پيدا نشد. جز اينکه ايشان از مقامات ايران خواست به تعهد خود مبنى بر کنار گذاشتن سلاح هاى کشتار جمعى عمل کنند. بعد هم يک سرى کلى گويى در مورد بسط آزادى در خاورميانه و درخواست از دوستان آمريکا (‌بخوانيد اعراب) براى بالا بردن استاندارد ها( کدام استاندارد ها؟!) و دوبرابر کردن بودجه سازمان ملى کمک به دموکراسى (؟!) تاسيس بيشتر بنگاه هاى خبر پراکنى به زبان هاى عربى و فارسى به ميان آمد.
اينها يعنى اينکه تا سال آينده خطر عمده اى از جانب آمريکا نظام را تهديد نخواهد کرد. فشارهاى اتمى که با مانور هاى روحانى کاهش پيدا کرده است، حداقل اينکه باب مذاکره باز است و بر خلاف هياهو هاى اوليه همانطورى که پيش بينى ميشد ، موضوع پرونده اتمى ايران پشت پرده حل و فصل خواهد شد و نيازى هم به جنجال آفرينى و سناريوى تخيلى هجوم بازرسان به بيت آقا و محکوميت در شوراى امنيت نيست. دغدغه حقوق بشر هم که از اول از جانب جمهورى خواهان جدى نبوده ، داستان مبارزه با تروريسم هم ظاهرا دارد به جاهاى خوبى ميرسد و اشاره نکردن بوش به داستان تکرارى تحويل القاعده اى ها متاسفانه نشان از تمايل آمريکا به حل و فصل پشت پرده دارد. اينها همه وجوه بدبينانه قضيه است و اميدوارم که فشار هاى سياسى از روى نظام برداشته نشود چون در شرايط بن بست سياسى داخلى ، همه چيز به سمت خفقان مطلق پيش خواهد رفت. به يک نکته کوچک توجه بفرماييد که خفقان در ايران از نظر امنيتى و تروريستى، منافع آمريکا را تهديد نميکند. يعنى بنياد گرايى اسلامى در ايران ريشه کن شده و قطعا با هر گونه خفقانى که حتى با چراغ سبز مستقيم آمريکا هم همراه باشد ، تروريسم ضد آمريکايى ديگر در ايران شکل نخواهد گرفت. بنابر اين دوستانى که در تحليل هاى خود بر روى عوض شدن مفهوم امنيت و شرايط جهانى بعد از يازده سپتامبر مانور ميدهند ، بايد اين شق قضيه را نيز مد نظر داشته باشند.
در هر حال به قول شطرنج بازان پوزيسيون مبهم بود ، مبهم تر هم شد ! از اين لحظه به بعد پيش بينى اوضاع و آينده ايران بسيار ناممکن بوده و هر حرکتى ممکن است به يک تحول عمده منجر شود.
[متن کامل سخنرانى از سايت وزارت خارجه آمريکا]
[ترجمه سخنرانى از سايت ايران امروز]

 
| Permalink |

وبلاگ گروهى فانوس

دربــاره فانـــوس و فانوســيان

آیینه فانوس (رها از فیلتر)

آخرين مطالب فانوس

 

سايت هاي خبري

 

سايت هاى شخصى

 

آرشيو

تماس با ما

- هر گونه برداشت مطلب و يا نقل‌ قول از نوشته‌هاى فانوس در سايت‌ها يا وبلاگ‌هاى ديگر با ذکر مأخذ و حتى المقدور دادن لينک به مطلب مجاز خواهد بود.

- ديدگاه‌هاى فکرى نويسندگان محترم فانوس لزوماً منعکس کننده آرا گردانندگان وبلاگ گروهى فانوس نيست.

- با ارسال مقالات و نيز مشارکت در تبادل نظرها و بحث ها به پربار شدن محتواى وبلاگ خود «فانوس» يارى رسانيد. فانوس متعلق به همه علاقمندان آينده ايران است.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

NOQTE

بازگشت به صفحه اصلى