--> <$BlogRSDUrl$>

فانوس

يک وبلاگ گروهی در عرصه‌ی سياست، اجتماع و فرهنگ

پيوند به مطالب ديگران

 

وبلاگ‌ها

 

Sunday, February 01, 2004جلسه تاريخى مجلس و گمانه زنى ها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.صائبى

امروز در ميان تمام شور و هيجان و براى همه ايرانيانى که هنوز به سرنوشت سياسى کشور خود حساسند، کسانيکه امروز را به سر کار هاى خود نرفتند يا اگر رفتند راديويى دم دست يا هدفونى در گوش داشتند، و نيز از طريق شبکه صدا در اينترنت (و تنها صداى قانونى موجود به قول بهنود) مشروح مذاکرات جلسه علنى مجلس را گوش کردند، روزى تاريخى بود. اين روز قطعا در تاريخ ثبت خواهد شد.
همانطور که روز راى اعتماد دکتر مهاجرانى و روز استيضاح او در تاريخ ماند و ثبت شد. دکتر مهاجرانى اما راه ديگرى رفت و زبان در کام گرفت و بعد از استعفا خود سمبل تساهل و تسامح سياسى شد، اما دفاع جانانه او از آزادى بيان ماند و ماندگار شد.
امروز را فراکسيون اقليت و غلامان گوش به فرمان بيت آقاى خامنه اى با ترفند غيبت ميخواستند از کار بيندازند که با حضور اکثريت نمايندگان اصلاح طلب اين نقشه نقش بر آب گرديد. آقاى کروبى امروز با وجود ماله کشيهاى هميشگى، برنو را از صندوقخانه به در آورد و چند تير هم او به شوراى نگهبان شليک کرد! البته هنوز براى تحليل وقايع زود است و تحولات بعدى هم در راه هستند. در عين حال اين نکته هم گفتنى است که باز کردن اين کلاف سر در گم به اين سادگى ها هم که عده اى گمان مى برند نيست. کروبى دوباره خواستار پا در ميانى رهبر شده است. حال اينکه همه ميدانند که ماجراى «احراز صلاحيت ها» را خود آقاى خامنه اى حمايت کرد و بعدا موضع خود را تعديل کرد. بدبينان معتقد هستند که با يک حکم حکومتى در دقيقه نود از جانب رهبرى هم مشکل صلاحيت ها حل مى شود هم تنور رقابت ها داغ ميگردد ، حال اينکه دخالت مستقيم رهبر گرچه يک بار ديگر فلسفه وجودى رهبرى يعنى حل معضلات کلى نظام که از طرق عادى قابل حل نباشد را تقويت ميکند و در واقع موجب بالا رفتن اعتبار جايگاه رهبرى ميگردد ليکن دخالت ايشان براى راضى کردن نمايندگان مستعفى دقيقا يک رويه و يا سيره سياسى ايجاد ميکند که خود موجب تضعيف هميشگى نظارت استصوابى و شوراى نگهبان و به طريق اولى جايگاه رهبرى ميگردد. از طرف ديگر دخالت مستقيم رهبر براى نابودى جمهوريت و تاييد مستقيم اخراج نمايندگان و فرمايشى شدن انتخابات نيز موجب فروپاشى نظام خواهد شد. چون ماهيت استبدادى نظام عريان به معرض نمايش در خواهد آمد. به همين خاطر دخالت رهبرى چندان هم ساده نيست و ايشان تاکنون على رغم ميل شخصى خود چاره اى جز سکوت و پنهان شدن پشت شوراى نگهبان
و تاکيد بر بى طرفى منفعلانه نداشته اند.
نکته ديگر اينکه سرانجام اکنون نمايندگان بازى کرده اند و اکنون نوبت حرکت با جناح استبداد است. اين برگ برنده اى براى نمايندگان مستعفى است. اگر نمايندگان صلاحيت ندارند ، که شوراى نگهبان معتقد است که ندارند، آنها کنار کشيده اند و به اين ترتيب مجلس ( پس از طى تشريفات قانونى که بر اساس آيين نامه مجلس استعفاى دسته جمعى که مجلس را رسميت تشکيل شدن بيندازد قابل طرح در صحن علنى نيست و در واقع به اين معنى است که نيازى به طرح در صحن علنى و راى دادن به آن وجود ندارد که اين مطلب خود مورد چون و چرا قرار خواهد گرفت ) از رسميت افتاده و طبق قانون اساسى فقدان مجلس موجب مختل شدن کليه امور و مشروعيت نظام خواهد شد به طريق اولى دولت و وزرا نيز بدون مجلس فاقد اعتبار خواهند بود. لايحه بودجه نيز سرگردان خواهد شد .در چنين شرايطى است که با توجه به بازى جداگانه وزارت کشور و استانداران و تاکيد بر عدم توانايى برگزارى انتخابات ، اوضاع به شدت بغرنج خواهد بود. محتمل ترين گزينه ميتواند راهکار حکم حکومتى رهبر براى برگزارى انتخابات از طريق «مديريت حزب الله» و خود شوراى نگهبان باشد که اين طرح نيز موجب در گيرى در مناطق مختلف شهرستان هاى دور و نزديک ، نهايتا ايجاد حالت فوق العاده در کشور خواهد شد که معلوم هم نيست عواقب به خيابان آمدن سپاه و بسيج لزوما توام با حفظ اقتدار باشد. يک جرقه ميتواند انبار باورت جامعه جوان را منفجر کند. لذا ممکن است گزينه هاى قبلى يعنى فرمان حکومتى براى تاييد تمام داوطلبان عليرغم تمام نکات منفى به ميان آيد که باز هم با توجه به عدم شرکت مردم در انتخابات و پايين بودن قطعى مشارکت، زير سوال رفتن وجهه مردمسالار حاکميت در نزد جهانيان نيز مزيد بر تمام مشکلات خواهد بود.

 
| Permalink |

وبلاگ گروهى فانوس

دربــاره فانـــوس و فانوســيان

آیینه فانوس (رها از فیلتر)

آخرين مطالب فانوس

 

سايت هاي خبري

 

سايت هاى شخصى

 

آرشيو

تماس با ما

- هر گونه برداشت مطلب و يا نقل‌ قول از نوشته‌هاى فانوس در سايت‌ها يا وبلاگ‌هاى ديگر با ذکر مأخذ و حتى المقدور دادن لينک به مطلب مجاز خواهد بود.

- ديدگاه‌هاى فکرى نويسندگان محترم فانوس لزوماً منعکس کننده آرا گردانندگان وبلاگ گروهى فانوس نيست.

- با ارسال مقالات و نيز مشارکت در تبادل نظرها و بحث ها به پربار شدن محتواى وبلاگ خود «فانوس» يارى رسانيد. فانوس متعلق به همه علاقمندان آينده ايران است.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

NOQTE

بازگشت به صفحه اصلى